Lumby og Stige Sogne undefined
 

Ansatte i Lumby og Stige Sogne

Kordegn
Karen van Durme
 
Tlf. 66 18 70 66
kvd@km.dk
lumby.sogn@km.dk
undefined
Organist
Dennis Dingfeld
 
Tlf. 50 42 20 86
ddingfeld@gmail.com
undefined
Kirkesanger
Dorthe Boe Christensen
 
Tlf: 22 23 94 85
dobo74@gmail.com
undefined

Kirkegårdsleder
Camilla Philipsen 

Tlf. 65 95 45 20
Telefontid: 12.00-13.00

Lumby-stige@kirkegaard.mail.dk

undefined

Graver
Joan Emdal

Tlf. kirkegård 65 95 45 20
Telefontid: 12.00-13.00

 

undefined

Graver
Gitte Bechsgaard

Tlf. kirkegård 65 95 45 20
Telefontid: 12.00-13.00

 

 

Graver
Kasper Kim Andersen

Tlf. kirkegård 65 95 45 20
Telefontid: 12.00-13.00

 

 
Værtinde
Anita Kaspersen
 
Tlf. 66 18 75 01
sognehusene@gmail.com
undefined