Lumby og Stige Sogne undefined
 

Indmeldelse og Udmeldelse

Indmeldelse og Udmeldelse

Indmeldelse og udmeldelse af Folkekirken sker ved
henvendelse til én af sognenes præster.