Lumby og Stige Sogne undefined
 

Velkommen til Lumby og Stige Sogne

Nyheder 

  • Indbydelse til projektdag om dannelse for 7. klasser på Søhusskolen og Stige Friskolen

  • Menighedsrådet siger hjertelig tak til sognepræst Anne Kathrine Rafn Hauge for hendes meget værdsatte indsats som vikar i Stige og Lumby de forgangne måneder, og ønsker alt godt fremover i hendes nye ansættelse. 

  • Samtidig byder menighedsrådet velkommen til vores nye sognepræst Annette Kjær Jørgensen, som har fået embede i Lumby og Stige per 1. marts. Annette bliver indsat af provst Paw Kingo Andersen søndag den 18. marts ved gudstjenesterne i Stige og Lumby Kirke, med efterfølgende reception i Lumby Sognegård. Vi glæder os til det kommende samarbejde.

  • Der er kirkebil frem og tilbage til alle søndagsgudstjenester kl. 11.00. Man kan blive hentet derhjemme ved at ringe til Odense Mini Taxi tlf. 66 12 27 12 inden kl. 10.00 søndag morgen. Man bedes oplyse kontonummer 3971.

  • Her er vores nyeste kirkeblad.

undefined

Søndagens tekst

Her kan du læse næste søndags tekst.

Næste dåb er søndag den 18. marts i Lumby Kirke.