Mere om Stige kirke

OM STIGE KIRKE – fra andre hjemmesider

Fra websitet ”Odense Fjord” Der er ikke mange hemmeligheder og myter hægtet til Stige Kirke. Man ved, hvornår arbejdet med kirken begyndte, hvem der skaffede pengene, at kirken blev indviet den første søndag i advent 1886, og at den første dåb fandt sted den 25. december samme år. Men historiske fakta er også værd at dvæle ved, og de fortæller for eksempel, at en kreds af borgere i denne lille, tidligere så livlige søfartsby i januar 1883 sendte en ansøgning til ministeriet for kirke- og undervisningsvæsen om økonomisk hjælp til kirkebyggeriet. Man mente, at kirken ville koste 20.000 kr. og søgte derfor om det halve. I begrundelsen skrev man blandt andet: Tillige må skibe, som skulle til og fra Odense, ofte ligge i lang tid i Stige havn for modvind og andre grunde. I erkendelse heraf og af den store trang her er til stede til at høre Guds ord, har sognepræsten for Lumby menighed afholdt gudstjeneste en gang om måneden i Stige skole for ældre folk. Behovet for en kirke ved kanalen var med andre ord veldokumenteret. Med indvielsen af Stige Kirke var der imidlertid to kirker i sognet, men kun en præst og derfor kun en formiddagsgudstjeneste, så man blev nødt til at lave et meget detaljeret reglement for i hvilken kirke, der skulle være først gudstjeneste. I 1922 blev Stige et selvstændigt kirkedistrikt med eget menighedsråd, og i 1926 svarer to af menighedsrådets medlemmer nej til spørgsmålet om kvindelige præster i folkekirken, fem siger hverken nej eller ja, og ingen støtter det. Endelig er der historien om kirkens orgel. I mange år klarede man sig uden, men i det fredens år 1945 får man opfyldt et gammel ønske og kirken kan fyldes med orgeltoner. Orglet kostede stort set det samme, som kirken gjorde 59 år tidligere.

Læs mere på: http://www.odensefjord.dk/Kulturartikler/Stige-OK.htm

Fra websitet ”Nordens kirker” Om Stige Kirkes arkitekt – Hans Andreas Wilhelm Haugsted (1832-1912) Efter uddannelse som snedkersvend hos sin far gik han på Kunstakademiet i København 1848- 51. Fra 1854 havde han selvstændig virksomhed som bygmester i Odense. Haugsted har ombygget en række fynske herregårde og tegnet de nye stationsbygninger til Sydfynske Jernbane. Banens hovedsæde, Odense Sydbanegård, fremstår som en nobel bygning med træk fra renæssancens formsprog. Kirkebyggeri: Skovkapellet ved Langesø (1870); Padesø kirke (1881); Stige kirke (1886). Læs mere på: http://www.nordenskirker.dk/Tidligere/Padeso_kirke/Padesoe_kirke.htm Fra websitet “ODENSE BYFORENING” KANALBYEN I ODENSE ved Johannes Wendt-Larsen Stige By er et lokalt miljø præget af fortidens sejlskibsfart og i nutiden hjemsted for mange arbejdere og funktionærer fra store arbejdspladser som Fynsværket og især Lindøværftet og siden kom gartnerierhvervet. Disse forhold kan endnu ses i gaderne Lodsvej nærmest Kanalen og Skippervej parallelt hermed højere oppe på land, idet skipperne, når de var hjemme ligesom på Fanø, bosatte sig i en gård. Sporene ses også inde i Stige kirke fra 1886 opført af arkitekt Wilh. Haugsted. Lodsernes liv og virke er også et spændende aspekt. Til gengæld viser kirkegården næsten ingen gravsteder for gårdejere, som i Lumby. I stedet er gårdejerne i Stige afløst af gartnere. Kirkens vindfløj er en forgyldt vejrhane, så de hjemmeboende var klar over eventuelle forsinkelser på vej ind gennem kanalen. Døbefonten af italiensk alabast er ikke oprindeligt en døbefont, idet den stammer fra manufakturkøbmand L.B Jürgensens landsted Fionia på vej til Hunderup, hvorfra den på sælsom vis havnede i Stige kirke.

Læs mere på: Odense byforenings hjemmeside

Accepter cookies fra dette website

Dette website bruger cookies til at følge din adfærd og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies i dine browserinstillinger

Jeg accepterer ikke cookies Jeg accepterer kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies