Lumby og Stige Sogne undefined
 

Præsteskoven

Lumby og Stige Præsteskov

Der er ikke så mange, der ved, at der til Lumby Præstegård hører både landbrugsjord og skov. Det drejer sig om et samlet areal på 16 ha, hvoraf de 12 ha er agerjord, som er forpagtet ud, og 4 ha fredskov på Strandløkkevej, som menighedsrådet varetager driften af.

Det man kan finde frem til omkring Præsteskoven er, at amtsprovst P.W. Lütken, der var sognepræst i Lumby Sogn fra 1791 til 1844, havde stor interesse i, at både han og sognets bønder kunne klare sig selv ved dyrkning af jorden. Lütken passede sine marker og have med stor flid og interesse, og et ellekrat, som hørte til præstegården, forvandlede han til en lille lystskov, hvor der blev plantet store mængder asketræer, som var et af de vigtigste gavntræer i landbruget. Der blev også anlagt en større frugtplantage i skoven.

Der har efterfølgende været plantet en del asketræer. Denne beplantning kan dateres tilbage til omkring 1904. Disse asketræer har vi - i samråd med Skovdyrkerne Fyn - fældet og solgt som gavntræ i 2010, inden der også i vores træer ville komme askesyge.

undefined

Udvikling af Lumby Præsteskov

Menighedsrådets intentioner er at gøre skoven åben og attraktiv for publikum, således at lokalbefolkningen får større glæde af den. For at gøre den mere tilgængelig etableres stier rundt i skoven. Stierne vil føre skovgæsterne omkring således, at de får lejlighed til at opleve de forskellige bevoksningstyper, samt dyrelivet, de mange blomster, og ikke mindst den smukke udsigt mod fjord og marker. Da de planlagte stier vil gå imellem de 100 år gamle bøgetræer, nybeplantninger af bøg fra 1992, samt eg fra 2011 og 600 egetræer - i planterør - fra 2016, vil dette give mulighed for at komme helt tæt på den enestående natur, der er i skoven og de store vidder mod fjorden.

Ved de tre grøfter er der etableret broer af douglasgran, som muliggør passage til fods eller på cykel. Det er tillige intentionen at etableret en sø og en mindre jordhøj (Udsigtshøjen) for enden af skoven. Der opføres et ”Madpakkehus”, som, håber vi, vil være med til at gøre skoven til et naturlig udflugtsmål, og give skoleklasser, institutioner og andre mulighed for at indtage deres medbragte mad i læ for vejr og vind.

Der er en lang tradition for frugtavl på Nordfyn, og vi vil gøre som provst Lütken, nemlig plante æbletræer. Og for den sags skyld som pastor Larsen (sognepræst i Lumby Sogn fra 1942 – 1968), der plantede mange æbletræer i den dengang meget større præstegårdshave. Vi vil plante gamle fynske sorter, eksempelvis hofman-bangæblet, som har rødder på Nordfyn, og brændekilde-, blangstedgård-, pederstrup- og antoniusæblerne.

Æbletræerne plantes dels samlet i en lysning i skoven, og spredte langs stierne, så man som skovgæst møder de forskellige sorter på sin rundtur.

Det er en arbejdsgruppe fra menighedsrådet, der står for skovens vedligeholdelse i det daglige. Arbejdsgruppen er tovholder for projektet sammen med Skovdyrkerne Fyn. De har taget initiativet til at få skabt en skov til glæde for beboerne i Lumby og Stige Sogne. Udvalget er i gang med at søge fonde for at kunne realisere drømmen om den faste sti rundt i skoven, og etablering af søen og jordhøjen. Arbejdsgruppen har tillige taget initiativ til opførelse af ”Madpakkehuset”, og indkøb af æbletræer.

I maj måned inviteres alle interesserede til en rundvisning i skoven, hvor der vil blive fortalt om de tanker, der er gjort for at beholde og gøre præsteskoven til en oase for natur og mennesker. Se invitationen her i bladet.

Formand for præsteskovsudvalget,

Erik Toft Knudsen