Lumby og Stige Sogne undefined
 

Stige By

Stiges historie

Stiges historie kan føres helt tilbage til oldtiden. Navnet kommer fra gl. danske stehke / stika – pæle nedrammet i søbunden i forsvarsøjemed. Fiskeri var fra tidlig tid hovedbeskæftigelsen i byen.

Stige blev fra sidste del af 1600-tallet og frem mod slutningen af 1700-tallet havneby for Odense med sejlads på Østersøen, England, Holland, Frankrig samt havne ved Middelhavet. I 1733 var 15 skibe hjemmehørende i Stige og i 1769 kulminerede det med 30 skibe. Da Odense Kanal blev taget i brug i 1804, flyttede man havnen ind til Odense, og dermed var byens storhedstid som søfartsby slut.

Stige forblev dog – indtil slutningen af 2014 - med at være en “færgeby”. Danmarks mindste færge, Stige Færgen, har i generationer hægtet Stige og den modsatte side af noret, fjorden – og kanalen sammen. Den nuværende færgefart blev etableret i 1904, da kanalen blev lagt om og fik sit nuværende løb. Færgefarten ophørte i slutningen af december 2014 grundet den nyopførte kanalbro – Odinsbroen – ved Rismarksvej ”nede” ved Søhus.

Stige Kirke blev indviet den første søndag i advent 1886, og den første dåb fandt sted den 25. december samme år; Stige blev dog først i 1922 et selvstændigt kirkedistrikt med eget menighedsråd.

I nyere tid kendes Stige som centrum for en af landets største koncentrationer af gartnerier. Det var i gartnerkredse at Odense Frikirke og siden Stige Friskole blev til.

Læs mere om Stiges udvikling i Annelise Bæk Hansens artikel fra Lumby og Stige Sognes Kirkeblad, årgang 45, nr. 2, side 4-6.

phj

 

Illustrationer:
Postkort med Skippervej - ca. omkring år 1900 som motiv
Stige set fra satelit ca. 2010
Billede med den gamle stige færge som motiv fra ca. 1941

undefined

undefined

undefined