Lumby og Stige Sogne undefined
 

Visioner

VISION FOR LUMBY OG STIGE SOGNE

Vision for Lumby og Stige Sogne

Her i sognene er vi som kristen menighed ”i verden”. Vi er del af det lokale samfund og vil bestræbe os på at forkynde evangeliet ind i en nutidig virkelighed med de evner og ressourcer, vi har til rådighed.

Vi vil fremme vores menigheds liv og vækst ved at styrke fællesskabet og inddrage menigheden endnu mere i det kirkelige liv. Det kan vi gøre ved at prioritere god medarbejderpleje og lægmandsengagement. Ligeledes kan vi arbejde på at nå sognebørnene gennem god PR-virksomhed og personlig henvendelse til den enkelte.

Gennem et varierende udbud af gudstjenesteformer kan vi målrette vore gudstjenester mod forskellige aldersgrupper i sognet og således styrke bevidstheden om den enkeltes tilhørsforhold til sin kirke. Gudstjenesten skal fremstå for menigheden som det bærende omdrejningspunkt, hvor Himlen åbner sig for den enkelte. Vi vil være opmærksomme på, at kirkegængeren mødes med varme, venlighed og accept og oplever at være velkommen i fællesskabet, der både er i tid og evighed.

Lumby og Stige Sognes Menighedsråd