Lumby og Stige Sogne undefined
 

Menighedsrådsmøder

Møder 2020

Torsdag 16. januar kl. 16.30 i Stige Sognehus

Onsdag 25. marts kl. 16.00 i Lumby Sognegård (ny dato)

Torsdag 23. april kl. 16.00 i Stige Sognehus *

Torsdag 11. juni kl. 16.00 i Lumby Sognegård

Torsdag 27. august kl. 16.00 i Stige Sognehus

Torsdag 24. september kl. 16.00 i Lumby Sognegård

Torsdag 29. oktober kl. 16.00 i Stige Sognehus

Torsdag 26. november kl. 16.00 i Lumby Sognegård

På grund af corona-situationen, blev Lumby-Stige Sognes menighedsrådsmøde for april 2020 afholdt som et mailmøde. Alle medlemmer fik tilsendt Årsregnskab 2019, orientering fra kasserer, orientering fra præsterne og orientering fra byggeudvalget. Efterfølgende har medlemmerne per mail godkendt Årsregnskab 2019, og markeret at de har læst orienteringerne.