Lumby og Stige Sogne undefined
 

Konfirmation 2019

KONFIRMANDFORBEREDELSE 

Praktiske oplysninger om konfirmationerne 2019

Navne og konfirmationstidspunkter 2019 - opdateret

 

Pilgrimsvandring 2019

Indbydelse til projektdag om bjergprædiken

Plan for projektdag om dannelse 2018

Indbydelse til projektdag om dannelse 2018 - rettet

 

Indbydelse til konfirmanddag om reformationen

Busplan til Dyrup Kirke

Indbydelse til konfirmanddag i Dyrup Kirke

Indbydelse til konfirmanddag om Fadervor, trosbekendelse og nadver

Indbydelse til forældremøde om konfirmation 2019

Tilmeldingsblanket til konfirmation 2019

Plan for konfirmandforberedelse 2018-2019

 

GENEREL INFORMATION

Al information angående konfirmandundervisningen bliver lagt på hjemmesiden.  

Kirkegang
Konfirmander skal deltage i 10 gudstjenester. 
Der er gudstjenester til nogen af konfirmanddagene.

Fravær
Hvis man er syg, skal man give Karen eller Mette besked. På forhånd tak!

Karens mail: kane@km.dk
Mettes mail: mga@km.dk