Lumby og Stige Sogne undefined
 

Konfirmation 2018

Indbydelse til pilgrimsvandring for konfirmanderne

Indbydelse til projektdag om dannelse

Indbydelse til konfirmanddag om bjergprædiken

Indbydelse til konfirmanddag på cykel i Lumby og Stige

Indbydelse til konfirmanddag om reformationen 

Indbydelse til konfirmanddag om bøn, gudstjeneste og nadver, efterår 2017

Indbydelse til forældremøde om konfirmation 2018

 

Praktiske oplysninger om konfirmation 2018

Plan for konfirmandundervisning 2017 - 2018

Rettelse: Konfirmander fra Stige Friskole har generalprøve i Stige Kirke tirsdag den 24. april kl. 15.00.

Indskrivningsblanket konfirmation 2018

 

GENEREL INFORMATION

Al information angående konfirmandundervisningen bliver lagt på hjemmesiden.  

Kirkegang
Konfirmander skal deltage i 10 gudstjenester. 
Der er gudstjenester til nogen af konfirmanddagene.

Fravær
Hvis man er syg, skal man give Karen eller Mette besked. På forhånd tak!

Karens mail: kane@km.dk
Mettes mail: mga@km.dk