Lumby og Stige Sogne undefined
 

Kirkekaffe

Kirkekaffe

undefined

Ca. en gang om måneden er der kirkekaffe.

Vi hygger os med en kop kaffe
i våbenhuset efter gudstjenesten.

Menighedsrådet står for serveringen.

Følg med på hjemmesiden og på Facebook.

Lumby og Stige Sognes Menighedsråd