Lumby og Stige Sogne undefined
 

Alle Gudstjenester


Lørdag 23. februar

Stige kl. 11.00, Karen Nedergaard
Dåbs- og familiegudstjeneste


Søndag 24. februar

Stige kl. 9.30, Karen Nedergaard
Lumby kl. 11.00, Karen Nedergaard


Tirsdag 26. februar

Lumby kl. 19.00, Karen Nedergaard og Mette Gabelgaard
Konfirmandgudstjeneste


Onsdag 27. februar

Enrum Plejehjem kl. 14.45, Mette Gabelgaard
Plejehjemsgudstjeneste


Onsdag 27. februar

Stige kl. 17.00, Mette Gabelgaard
Hverdagsgudstjeneste


Søndag 3. marts

Lumby kl. 9.30, Mette Gabelgaard
Stige kl. 11.00, Mette Gabelgaard
Fastelavn og kirkekaffe


Tirsdag 5. marts

Lumby kl. 19.00, Karen Nedergaard og Mette Gabelgaard
Konfirmandgudstjeneste


Lørdag 9. marts

Lumby kl. 11.00, Karen Nedergaard
Dåbs- og familiegudstjeneste


Søndag 10. marts

Stige kl. 9.30, Karen Nedergaard
Lumby kl. 11.00, Karen Nedergaard


Søndag 17. marts

Stige kl. 9.30, Annette Jørgensen
Lumby kl. 11.00, Annette Jørgensen


Søndag 24. marts

Lumby kl. 9.30, Mette Gabelgaard
Stige kl. 11.00, Mette Gabelgaard


Onsdag 27. marts

Enrum Plejehjem kl. 14.45, Mette Gabelgaard
Plejehjemsgudstjeneste


Onsdag 27. marts

Stige kl. 17.00, Annette Jørgensen
Hverdagsgudstjeneste


Søndag 31. marts

Stige kl. 11.00, Karen Nedergaard
Pilgrimsvandring


Søndag 7. april

Lumby kl. 9.30, Mette Gabelgaard
Stige kl. 11.00, Mette Gabelgaard
Mariæ bebudelse


Torsdag 11. april

Lumby kl. 18.00, Annette Jørgensen
Børnegudstjeneste og fællesspisning


Søndag 14. april

Lumby kl. 11.00, Mette Gabelgaard
Palmesøndag og kirkekaffe


Torsdag 18. april

Lumby k. 17.00, Mette Gabelgaard
Skærtorsdag og fællesspisning


Fredag 19. april

Stige kl. 11.00, Karen Nedergaard
Langfredag


Søndag 21. april

Stige kl. 9.30, Karen Nedergaard
Lumby kl. 11.00, Karen Nedergaard
Påskedag


Mandag 22. april

Stige kl. 11.00, Mette Gabelgaard
Anden påskedag


Onsdag 24. april

Enrum Plejehjem kl. 14.45, Mette Gabelgaard
Plejehjemsgudstjeneste


Søndag 28. april

Lumby kl. 9.30, Annette Jørgensen
Stige kl. 11.00, Annette Jørgensen


Lørdag 4. maj

Lumby kl. 11.00, Mette Gabelgaard
Dåbs- og familiegudstjeneste


Søndag 5. maj

Lumby kl. 9.30, Mette Gabelgaard
Konfirmation Søhusskolen

Lumby kl. 11.00, Mette Gabelgaard
Konfirmation Søhusskolen

Stige kl. 11.00, Karen Nedergaard
Konfirmation Stige Friskole 


Søndag 12. maj

Stige kl. 9.30, Karen Nedergaard
Konfirmation Stige Skole

Stige kl. 11.00, Karen Nedergaard
Konfirmation Stige Skole

Lumby kl. 17.00, Annette Jørgensen
Lille musikgudstjeneste


Fredag 17. maj

Stige kl. 11.00, Mette Gabelgaard
Store bededag og kirkekaffe


Lørdag 18. maj

Lumby kl. 11.00, Jonas Dean Weisenberg
Konfirmation Centerklassen


Søndag 19. maj

Stige kl. 9.30, Karen Nedergaard
Billetsalg og kirkekaffe

Lumby kl. 11.00, Karen Nedergaard
Billetsalg og kirkekaffe


Søndag 26. maj

Lumby kl. 9.30, Annette Jørgensen
Stige kl. 11.00, Annette Jørgensen


Onsdag 29. maj

Enrum Plejehjem kl. 14.45, Mette Gabelgaard
Plejehjemsgudstjeneste


Torsdag 30. maj

Lumby kl. 11.00, Karen Nedergaard
Kristi Himmelfart


Søndag 2. juni

Lumby kl. 9.30, Mette Gabelgaard
Stige kl. 11.00, Mette Gabelgaard


Søndag 9. juni

Stige kl. 9.30, Annette Jørgensen
Lumby kl. 11.00, Annette Jørgensen
Pinsedag


Mandag 10. juni

Lumby Mølle kl. 10.30, Karen Nedergaard
Anden pinsedag


Søndag 16. juni

Lumby kl. 9.30, Mette Gabelgaard
Stige kl. 11.00, Mette Gabelgaard


Lørdag 22. juni

Lumby kl. 11.00, Karen Nedergaard
Dåbs- og familiegudstjeneste


Søndag 23. juni

Lumby kl. 11.00, Karen Nedergaard
Kirkekaffe


Onsdag 26. juni

Enrum Plejehjem kl. 14.45, Mette Gabelgaard
Plejehjemsgudstjeneste


Søndag 30. juni

Stige kl. 11.00, Karen Nedergaard


Søndag 7. juli

Lumby kl. 11.00, Annette Jørgensen


Søndag 14. juli

Stige kl. 11.00, Karen Nedergaard


Søndag 21. juli

Lumby kl. 11.00, Karen Nedergaard


Søndag 28. juli

Stige kl. 19.00, Mette Gabelgaard
Aftengudstjeneste og et lille glas


Søndag 4. august

Lumby kl. 11.00, Mette Gabelgaard


Søndag 11. august

Lumby kl. 9.30, Mette Gabelgaard
Stige kl. 11.00, Mette Gabelgaard


Søndag 18. august

Stige kl. 9.30, Karen Nedergaard
Lumby kl. 11.00, Karen Nedergaard


Søndag 25. august

Lumby kl. 9.30, Mette Gabelgaard
Stige kl. 11.00, Mette Gabelgaard


Onsdag 28. august

Enrum Plejehjem kl. 14.45, Mette Gabelgaard
Plejehjemsgudstjeneste


Onsdag 28. august

Lumby kl. 17.00, Karen Nedergaard
Hverdagsgudstjeneste


Søndag 1. september

Stige kl. 9.30, Annette Jørgensen
Lumby kl. 11.00, Annette Jørgensen


Søndag 15. september

Æbleparken kl. 11.00
Høstgudstjeneste