Lumby og Stige Sogne undefined
 

Alle aktiviteter


Mandag 25. februar kl. 9.30

Babysalmesang i Lumby Kirke med musikpædagog Rikke Petersen

Onsdag 27. februar kl. 17.00

Hverdagsgudstjeneste i Stige Kirke med Mette Gabelgaard.

Mandag 4. marts kl. 9.30

Babysalmesang i Lumby Kirke med musikpædagog Rikke Petersen

Mandag 11. marts kl. 9.30

Babysalmesang i Lumby Kirke med musikpædagog Rikke Petersen

Onsdag 13. marts kl. 16.30

Fyraftenssang i Stige Kirke med en kop kaffe og skønne sange. Alle er velkomne.

Onsdag 13. marts kl. 13.30

Filmklub i Stige Sognehus. Annette Jørgensen præsenterer os for filmen "Løgneren" fra 1970, som bygger på Martin A. Hansens roman af samme navn og har Frits Helmuth, Ann Mari Max Hansen og Vigga Bro i hovedrollerne. Tilmelding er ikke nødvendig og alle er velkomne. 

Torsdag 14. marts kl. 17.00

Afslutning for babysalmesang i Lumby Kirke med Rikke Petersen og Annette Jørgensen. Her er søskende og bedsteforældre også meget velkomne.

Torsdag 21. marts kl. 18.30

Menighedsrådsmøde i Stige Sognehus

Søndag 24. marts kl. 12.30

Afskedsreception i Stige Sognehus for vores mangeårige kirkegårdsleder Kurt Henriksen. Alle er velkomne. 

Onsdag 27. marts kl. 17.00

Hverdagsgudstjeneste i Stige Kirke med Annette Jørgensen.

Torsdag 4. april kl. 19.00

Forårskoncert i Lumby Kirke med Braoinín, som spiller og synger keltisk musik og folkemusik på deres helt egen måde. Vel mødt til en fantastisk aften!

Tirsdag 9. april kl. 15.00

Sangeftermiddag i Stige Sognehus med valgmenighedspræst Inger Bergeon. Velkommen til en dejlig, musikalsk eftermiddag, hvor der også bliver tid til en kop kaffe og brød.

Torsdag 11. april kl. 18.00

Børnegudstjeneste i Lumby Kirke, hvor minikonfirmanderne medvirker. Efterfølgende er der fællesspisning i Lumby Sognegård til alle. Gerne tilmelding til spisning senest fredag den 5. april på kirkekontoret eller til Annette Jørgensen.

Fredag 12. april kl. 14.00

Forårsfest i Stige Sognehus for Lumby og Stige Sognes ældre. Kom og vær med til boller og lagkage og god underholdning! Gerne tilmelding i tidsrummet mandag 18. marts til og med mandag den 8. april.

Torsdag 18. april kl. 17.00

Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende hyggelig samvær og fællesspisning i Lumby Sognegård, hvor alle er hjertelig velkomne. Pris for middag, drikkevarer og kaffe: 100 kr. Gerne tilmelding til kirkekontoret senest onsdag den 10. april.

Torsdag 25. april kl. 18.30

Menighedsrådsmøde i Lumby Sognegård

Torsdag 2. maj kl. 14.30

Fortælleeftermiddag i Stige Sognehus med vores præst Annette Jørgensen. Hun vil fortælle om Martin A. Hansens liv og forfatterskab, og bl.a. komme ind på hans stadigvæk aktuelle roman "Løgneren". Velkommen til en inspirerende eftermiddag med en god fortælling, serveret med kaffe og brød.

Torsdag 23. maj kl. 18.30

Menighedsrådsmøde i Stige Sognehus

Onsdag 29. maj kl. 19.00

Stemningsfuld sommerkoncert i Lumby Kirke med tidlig musik-ensemblet Midtfyns Consort under ledelse af Michael Moser Thomsen. Efter koncerten er alle inviteret til et lille glas og lidt godt til ganen i Lumby Sognegård.

Mandag 3. juni kl. 9.00

Pensionistudflugt til Ribe og Vadehavscentret med middag og kaffebord. Der er billetsalg søndag den 19. maj efter gudstjenesterne i Stige og Lumby, og mandag og tirsdag den 20. og 21. maj på kirkekontoret.

Mandag 10. juni kl. 10.30

Friluftsgudstjeneste anden pinsedag på Lumby Mølle sammen med Næsby, Næsbyhoved Broby og Allesø sogne. Efter gudstjenesten spiser vi vores medbragte mad i Møllens have og vi giver øl, sodavand og kaffe. Alle er hjertelig velkomne og husk madkurven!

Onsdag 14. august kl. 13.00

Sensommertur fra Stige Sognehus for ældre borgere, som af helbredsmæssige årsager ikke kunne deltage i forårets pensionisttur. Vi byder på kaffe og lagkage undervejs. Prisen er 60 kr., som betales i bussen. Gerne tilmelding på kirkekontoret senest onsdag den 7. august.

Torsdag 22. august kl. 18.30

Menighedsrådsmøde i Lumby Sognegård

Søndag 25. august kl. 12.30

Fødselsdagsfest i Stige Sognehus for vores præst Mette Gabelgaard. Kom og vær med til at ønske til lykke og fejre hende med med kaffe og lagkage.

Torsdag 26. september kl. 18.30

Menighedsrådsmøde i Stige Sognehus

Torsdag 21. november kl. 18.30

Menighedsrådsmøde i Lumby Sognegård