Lumby og Stige Sogne undefined
 

Alle aktiviteter


Torsdag 25. april kl. 18.30

Menighedsrådsmøde i Lumby Sognegård

Torsdag 2. maj kl. 14.30

Fortælleeftermiddag i Stige Sognehus med vores præst Annette Jørgensen. Hun vil fortælle om Martin A. Hansens liv og forfatterskab, og bl.a. komme ind på hans stadigvæk aktuelle roman "Løgneren". Velkommen til en inspirerende eftermiddag med en god fortælling, serveret med kaffe og brød.

Torsdag 23. maj kl. 18.30

Menighedsrådsmøde i Stige Sognehus

Mandag 3. juni kl. 9.00

Pensionistudflugt til Ribe og Vadehavscentret med middag og kaffebord. Der er billetsalg søndag den 19. maj efter gudstjenesterne i Stige og Lumby, og mandag og tirsdag den 20. og 21. maj på kirkekontoret.

Mandag 10. juni kl. 10.30

Friluftsgudstjeneste anden pinsedag på Lumby Mølle sammen med Næsby, Næsbyhoved Broby og Allesø sogne. Efter gudstjenesten spiser vi vores medbragte mad i Møllens have og vi giver øl, sodavand og kaffe. Alle er hjertelig velkomne og husk madkurven!

Onsdag 14. august kl. 13.00

Sensommertur fra Stige Sognehus for ældre borgere, som af helbredsmæssige årsager ikke kunne deltage i forårets pensionisttur. Vi byder på kaffe og lagkage undervejs. Prisen er 60 kr., som betales i bussen. Gerne tilmelding på kirkekontoret senest onsdag den 7. august.

Torsdag 22. august kl. 18.30

Menighedsrådsmøde i Lumby Sognegård

Søndag 25. august kl. 12.30

Fødselsdagsfest i Stige Sognehus for vores præst Mette Gabelgaard. Kom og vær med til at ønske til lykke og fejre hende med med kaffe og lagkage.

Torsdag 26. september kl. 18.30

Menighedsrådsmøde i Stige Sognehus

Torsdag 21. november kl. 18.30

Menighedsrådsmøde i Lumby Sognegård