Lumby og Stige Sogne undefined
 

Alle aktiviteter


Mandag 19. august kl. 9.30

Babysalmesang i Lumby Kirke med musikpædagog Rikke Petersen

Torsdag 22. august kl. 18.30

Menighedsrådsmøde i Lumby Sognegård

Søndag 25. august kl. 12.30

Fødselsdagsfest i Stige Sognehus for vores præst Mette Gabelgaard. Kom og vær med til at ønske til lykke og fejre hende med med kaffe og lagkage.

Mandag 26. august kl. 9.30

Babysalmesang i Lumby Kirke med musikpædagog Rikke Petersen

Mandag 2. september kl. 9.30

Babysalmesang i Lumby Kirke med musikpædagog Rikke Petersen

Søndag 8. september kl. 11.00

Musikgudstjeneste i Stige Kirke med Karen Nedergaard. Idag er det Grundtvigs 236-års fødselsdag. Og det skal fejres! Vi indbyder til en sang-gudstjeneste, hvor Grundtvigs salmer og sange er det bærende element. Så mange sange og salmer har du aldrig sunget før til én gudstjeneste. Til gengæld fylder det talte ord denne søndag mindst muligt. Så kom og syng med! Ingen fødselsdag uden kaffe og kage. Begge dele serveres i kirken efter gudstjenesten.  

Mandag 9. september kl. 9.30

Babysalmesang i Lumby Kirke med musikpædagog Rikke Petersen

Onsdag 11. september kl. 16.30

Fyraftenssang i Stige Kirke med en kop kaffe og skønne sange. Alle er velkomne.

Søndag 15. september kl. 11.00

Høstgudstjeneste i Æbleparken med Annette Jørgensen. Denne gang flytter kirken ud i Æbleparken. Teltet stilles op ved søen, så gudstjenesten kommer ”under tag”. Som altid er der pølsevogn efter gudstjenesten. Selvom det går forbavsende hurtigt at lave hotdogs til mange mennesker, så giver pølsevogns-køen jo også lejlighed til at hilse på nogle af de andre kirkegængere og få en god snak. Man kan bestille kirkebil til gudstjenesten. Alle er hjertelig velkomne! 

Mandag 16. september kl. 9.30

Babysalmesang i Lumby Kirke med musikpædagog Rikke Petersen

Onsdag 18. september kl. 15.00

Filmklub i Stige Sognehus. Aage Bach Madsen præsenterer filmen "Babettes Gæstebud", som er instrueret af Gabriel Axel i 1987, og vandt en Oscar for bedste udenlandske film. Tilmelding er ikke nødvendig og alle er velkomne. 

Mandag 23. september kl. 9.30

Babysalmesang i Lumby Kirke med musikpædagog Rikke Petersen

Onsdag 25. september kl. 17.00

Hverdagsgudstjeneste i Lumby Kirke med Annette Jørgensen.

Torsdag 26. september kl. 18.30

Menighedsrådsmøde i Stige Sognehus

Onsdag 9. oktober kl. 16.30

Fyraftenssang i Stige Kirke med en kop kaffe og skønne sange. Alle er velkomne.

Søndag 13. oktober kl. 12.30

Reception i Lumby Sognegård i anledning af vores sognepræst Karen Nedergaards 25-års jubilæum. Alle er velkomne. 

Søndag 20. oktober kl. 17.00

Løvfaldsgudstjeneste i Lumby Kirke med Annette Jørgensen. Alle er velkomne til en smuk og rolig gudstjeneste, hvor vi synger efterårets salmer og sange. Bagefter er der kirkekaffe og lejlighed til samvær og snak.

Onsdag 30. oktober kl. 17.00

Hverdagsgudstjeneste i Lumby Kirke med Mette Gabelgaard.

Torsdag 31. oktober kl. 15.00

Sangeftermiddag i Lumby Sognegård. Passende til reformationsdagen mødes vi igen til en hyggelig sangeftermiddag. Som sædvanligt bliver der frit slag fra højskolesangbogen. Som tema har organisten dog valgt, at se på salmer med lidt lystige øjne og vise hvilke melodier nogle salmer også kan synges på. Der kan bestilles kirkebil.

Søndag 3. november kl. 11.00

Allehelgensgudstjeneste i Stige og Lumby med efterfølgende fælles frokost i Lumby Sognegård. Denne søndag mindes vi dem, vi har mistet, det være sig familiemedlemmer, venner og bekendte. Med denne gudstjenestes særlige stemning – musikken, sangen og teksterne sættes en fin ramme for den sorg, vi bærer på, når vi har mistet et menneske, der stod os nær. Navnene på dem, vi har mistet i løbet af året, vil blive læst op i løbet af gudstjenesten og der vil blive tændt lys for dem. Efter gudstjenesten er der frokost i Lumby Sognegård. Vi vil bede om tilmelding til frokosten senest mandag den 28. oktober til Kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 eller e-mail lumby.sogn@km.dk Der er kirkebil til begge gudstjenester.

Onsdag 13. november kl. 16.30

Fyraftenssang i Stige Kirke med en kop kaffe og skønne sange. Alle er velkomne.

Søndag 17. november kl. 11.00

Musikgudstjeneste i Stige Kirke med Mette Gabelgaard. Festlig musikgudstjeneste med Grundtvigs salmer og musik fra Grundtvigs tid som tema. Efter gudstjenesten byder vi på kirkekaffe og kage.

Torsdag 21. november kl. 18.30

Menighedsrådsmøde i Lumby Sognegård

Søndag 1. december kl. 9.30 og 11.00

Adventsgudstjeneste i Stige og Lumby med Mette Gabelgaard. Vi tager hul på et nyt kirkeår med en festlig gudstjeneste med musik, og de kendte adventssalmer og tekster. Efter gudstjenesterne serveres kransekage og sekt. 

Onsdag 4. december kl. 19.00

Julekoncert i Stige Kirke