Lumby og Stige Sogne undefined
 

Alle aktiviteter


Onsdag 11. marts kl. 16.30

Fyraftenssang i Stige Kirke med en kop kaffe og skønne sange. Alle er velkomne.

Onsdag 18. marts kl. 14.00

"Sydslesvig: En fortælling om grænselandet" i Lumby Sognegård. Vores organist Dennis Dingfeld fortæller levende om det at vokse op i og leve blandt et mindretal på den anden side af grænsen. Tilmelding er ikke nødvendig og alle er hjertelig velkomne. 

Torsdag 19. marts kl. 14.30

"Unge Astrid" i Lumby Sognegård. Filmeftermiddag hvor vi ser film og får en kop kaffe sammen. Der kan bestilles kirkebil og alle er velkomne.

Onsdag 25. marts kl. 16.00

Menighedsrådsmøde i Lumby Sognegård

Torsdag 26. marts kl. 17.00

Før-påske-børnegudstjeneste i Lumby Kirke med minikonfirmander fra Lumby og Søhusskolen. Bagefter er alle velkomne til spisning i Lumby Sognegård. Gerne tilmelding senest den 20. marts på tlf. 66 18 70 66 eller på lumby.sogn@km.dk

Torsdag 9. april kl. 18.00

Påskemåltid i Lumby Sognegård efter skærtorsdagsgudstjeneste i Lumby Kirke. Alle er velkomne til fællesspisning, som koster 100 kr. per person for mad og drikkevarer. Gerne tilmelding på tlf. 66 18 70 66 eller lumby.sogn@km.dk senest fredag den 3. april.  

Fredag 17. april kl. 14.00

Forårsfest i Lumby Sognegård for sognenes ældre. Bodil og Hans Rytter underholder med "Ørehængere fra dengang farfar var ung" og der serveres kaffebord til 50 kr. per person. Gerne tilmelding på tlf. 66 18 70 66 eller lumby.sogn@km.dk senest mandag den 14. april.

Torsdag 23. april kl. 16.00

Menighedsrådsmøde i Stige Sognehus

Tirsdag 28. april kl. 19.00

Forårskoncert med PopSanger Trio i Lumby Kirke. Kom og vær med til en sprudlende koncert, hvor vores smukke salmer bliver synget på en ny og lidt anderledes måde. Der kan bestilles kirkebil. 

Tirsdag 12. maj kl. 19.00

Orienterings- og menighedsmøde i Stige Sognehus vedr. menighedsrådsvalg senere på året. Alle er velkomne og der kan bestilles kirkebil.

Tirsdag 26. maj kl. 19.00

Indvielse af Lumby Præsteskov. Vi håber at rigtig mange har lyst til at deltage i indvielsen og gå en tur på de nyanlagte stier i Præsteskoven. Vi slutter af ved det overdækkede samlingssted, hvor vi byder på lidt til ganen.  

Torsdag 28. maj kl. 19.00

Festlig majkoncert med Midtfyns Consort i Lumby Kirke. Kom og oplev 500-år gammel musik for store og små blokfløjter under ledelse af Michael Moser Thomsen. Efter koncerten er alle inviteret til et lille glas og lidt godt til ganen i Lumby Sognegård.

Anden pinsedag 1. juni kl. 10.30

Friluftsgudstjeneste på Lumby Mølle, hvor vi holder udendørs pinsegudstjeneste sammen med Næsby, Allesø og Næsbyhoved-Broby Sogne og spiser vores medbragte mad i Møllens Have. Man kan bestille kirkebil til gudstjenesten og alle er hjertelig velkomne! 

Mandag 8. juni kl. 9.00

Pensionisttur fra Æbleparken. Turen går i år til Roskilde og omegn og koster 250 kr. Billetter kan købes efter gudstjenesterne i Lumby og Stige Kirker søndag den 24. maj og på kirkekontoret den 25. og 26. maj.

Torsdag 11. juni kl. 16.00

Menighedsrådsmøde i Lumby Sognegård

Torsdag 27. august kl. 16.00

Menighedsrådsmøde i Stige Sognehus

Torsdag 24. september kl. 16.00

Menighedsrådsmøde i Lumby Sognegård